Nie pamiętasz nazwy swojego konta? To nie problem. Wpisz poniżej adres poczty elektronicznej powiązany z Twoim kontem użytkownika, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”. Przypomnimy Ci nazwę użytkownika listem elektronicznym.

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.34 MB (+0.338) - afterLoad
Application 0.052 seconds (+0.051); 1.44 MB (+1.102) - afterInitialise
Application 0.058 seconds (+0.006); 1.59 MB (+0.154) - afterRoute
Application 0.215 seconds (+0.157); 1.98 MB (+0.385) - afterDispatch
Application 0.220 seconds (+0.004); 2.06 MB (+0.078) - beforeRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.226 seconds (+0.007); 2.14 MB (+0.082) - afterRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.227 seconds (+0.000); 2.14 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.229 seconds (+0.002); 2.15 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.229 seconds (+0.000); 2.15 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.233 seconds (+0.005); 2.20 MB (+0.048) - afterRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.234 seconds (+0.000); 2.20 MB (-0.005) - beforeRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.235 seconds (+0.002); 2.22 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.238 seconds (+0.002); 2.24 MB (+0.021) - afterRender

Użycie pamięci

2.27 MB (2,378,008 Bytes)

14 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'ovv9acl23le3eofqfnq9degs44'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'ovv9acl23le3eofqfnq9degs44'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('ovv9acl23le3eofqfnq9degs44', 0, 1720883280)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `aadyw_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM aadyw_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 8. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM aadyw_menu AS m
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 9. SELECT id, home, template, s.params
    FROM aadyw_template_styles as s
    LEFT JOIN aadyw_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_k2'
 11. SELECT *
    FROM aadyw_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 12. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM aadyw_modules AS m
    LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-07-13 15:08:00')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-07-13 15:08:00')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 13. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 14. UPDATE `aadyw_session`
    SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720883280;s:18:\"session.timer.last\";i:1720883280;s:17:\"session.timer.now\";i:1720883280;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";N;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";N;s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"a0a53e39d2eea36bdb13975b2d24c6f8\";}', `time` = 1720883281
    WHERE `session_id` = 'ovv9acl23le3eofqfnq9degs44'

11 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych według częstotliwości

WYBRANE tabele:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM aadyw_extensions
 2. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM aadyw_template_styles as s LEFT JOIN aadyw_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 3. 1 × SELECT * FROM aadyw_languages
 4. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM aadyw_menu AS m LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 5. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM aadyw_modules AS m LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 6. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM aadyw_extensions
 7. 1 × SELECT `session_id` FROM `aadyw_session`
 8. 1 × SELECT id, rules FROM `aadyw_viewlevels
 9. 1 × SELECT `data` FROM `aadyw_session`
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `aadyw_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720883280;s:18:\"session.timer.last\";i:1720883280;s:17:\"session.timer.now\";i:1720883280;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";N;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";N;s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"a0a53e39d2eea36bdb13975b2d24c6f8\";}', `time` = 1720883281
 2. 1 × INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ovv9acl23le3eofqfnq9degs44', 0, 1720883280