Techniki i metody pracy

W pracy ze sportowcami korzystamy głównie z technik :

- relaksacyjnych

- wyobrażeniowych

- radzenia sobie ze stresem

- budowania pewności siebie

- biofeedback

 

Ustalanie profilu osobowości zawodnika pozwalający jemu, a także trenerowi wybrać indywidualny i optymalny dla niego sposób oddziaływania.

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.34 MB (+0.336) - afterLoad
Application 0.055 seconds (+0.054); 1.44 MB (+1.102) - afterInitialise
Application 0.061 seconds (+0.007); 1.59 MB (+0.155) - afterRoute
Application 0.094 seconds (+0.033); 2.12 MB (+0.525) - afterDispatch
Application 0.099 seconds (+0.005); 2.20 MB (+0.083) - beforeRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.101 seconds (+0.002); 2.21 MB (+0.012) - afterRenderModule mod_custom (Copy)
Application 0.101 seconds (+0.000); 2.21 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.104 seconds (+0.003); 2.23 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_login (Login Form)
Application 0.104 seconds (+0.000); 2.23 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.108 seconds (+0.003); 2.26 MB (+0.030) - afterRenderModule mod_menu (Menu)
Application 0.108 seconds (+0.000); 2.25 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.109 seconds (+0.002); 2.27 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.109 seconds (+0.000); 2.27 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.111 seconds (+0.002); 2.29 MB (+0.021) - afterRenderModule mod_search (Wyszukiwarka)
Application 0.114 seconds (+0.002); 2.31 MB (+0.020) - afterRender

Użycie pamięci

2.33 MB (2,448,064 Bytes)

22 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'lmi4at38g0ao10hgturprot7e0'
 2. DELETE
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `time` < 1709152417
 3. SELECT `session_id`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'lmi4at38g0ao10hgturprot7e0'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('lmi4at38g0ao10hgturprot7e0', 0, 1709152717)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `aadyw_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM aadyw_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM aadyw_menu AS m
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT id, home, template, s.params
    FROM aadyw_template_styles as s
    LEFT JOIN aadyw_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_k2'
 12. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 13. SELECT *
    FROM aadyw_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 14. SELECT a.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 15. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 16. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN aadyw_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 10
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-02-28 20:38:37')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-02-28 20:38:37')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 17. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM aadyw_categories as c
    LEFT JOIN aadyw_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=26
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 18. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.10'
    ORDER BY b.lft
 19. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 26
    AND a.state = 1
    AND a.access = 1
    AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-02-28 20:38:37')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-02-28 20:38:37')
    ORDER BY a.created DESC
 20. UPDATE aadyw_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 10
 21. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM aadyw_modules AS m
    LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-02-28 20:38:37')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-02-28 20:38:37')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 132 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 22. UPDATE `aadyw_session`
    SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1709152717;s:18:\"session.timer.last\";i:1709152717;s:17:\"session.timer.now\";i:1709152717;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"4a2362cc6b61a4d8f0e7b76e572f5a1f42de71c3\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:50:\"http://psychologia-sportu.eu/techniki-metody-pracy\";s:6:\"expiry\";i:1709152717;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"8c32da867ab49afbf95ecb24f7e97d21\";}', `time` = 1709152717
    WHERE `session_id` = 'lmi4at38g0ao10hgturprot7e0'

18 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych według częstotliwości

WYBRANE tabele:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM aadyw_extensions
 2. 2 × SELECT b.rules FROM aadyw_assets AS a LEFT JOIN aadyw_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN aadyw_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 4. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM aadyw_categories as c LEFT JOIN aadyw_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS cc ON cc.id = a.catid
 6. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM aadyw_modules AS m LEFT JOIN aadyw_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 7. 1 × SELECT a.rules FROM aadyw_assets AS a
 8. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM aadyw_template_styles as s LEFT JOIN aadyw_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 9. 1 × SELECT id, rules FROM `aadyw_viewlevels
 10. 1 × SELECT `session_id` FROM `aadyw_session`
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM aadyw_extensions
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM aadyw_menu AS m LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT `data` FROM `aadyw_session`
 14. 1 × SELECT * FROM aadyw_languages
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `aadyw_session` SET `data` = '__default|a:9:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1709152717;s:18:\"session.timer.last\";i:1709152717;s:17:\"session.timer.now\";i:1709152717;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"4a2362cc6b61a4d8f0e7b76e572f5a1f42de71c3\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:50:\"http://psychologia-sportu.eu/techniki-metody-pracy\";s:6:\"expiry\";i:1709152717;}}s:13:\"session.token\";s:32:\"8c32da867ab49afbf95ecb24f7e97d21\";}', `time` = 1709152717
 2. 1 × UPDATE aadyw_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('lmi4at38g0ao10hgturprot7e0', 0, 1709152717
 4. 1 × DELETE FROM `aadyw_session`